חוקרים

ד"ר שלמה שריג

חוקר - אקולוגיה

לינקים

תחומי מחקר

השפעה של תוספת תוצרי לוואי מתעשייה אגרו- תעשייתית לייצוב קרקעות חוליות

האבק כווקטור להסעה של חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה

זליגת חומרי הדברה משטחים חקלאים לאזורים טבעיים ומעורבות התהליך בהרעלת דבורים

ניטור רמות חנקן בגידולים שונים בשיטות מתקדמות

הצטברות שאריות של חומרי הדברה בעגבניות צ'רי מורכבות

רשימת פרסומים

Zaady,E ,Arbel,S ,Barkai,D ,Sarig, S(2013) Long-term impact of agricultural practices on biological soil crusts and their hydrological processes in a semiarid landscape.
J. of Arid environments 90:5-11
.
Zaady,E ,Sarig,S ,Katra,I , Goldshlager,N , Barkai,D(2014) Use of coal ash to stabilize soil surface in sandy soil by enhancing the development of biogenic crusts. Int'l Workshop on Agricultural Coal Ash Uses, (27-29 May 2014)

Zaady,E ,Katra,I ,Sarig,S(2015) Use of Coal Ash for Enhancing Biocrust Development in Stabilizing Sand Dunes. Geophysical Research Abstracts 17, EGU 2015.

Zaady,E ,Katra,I ,Barkai,D ,Knoll,Y ,Sarig,S(2017) The coupling effects of using coal fly-ash and bio-inoculant for rehabilitation of disturbed biocrust in active sand dunes. Land Degradation and Development 28:1228-1236

Zaady,E ,Sarig,S ,Shuker,S ,Knoll,Y (2017) Examination of the ecological services of planted forests bordering on farmlands in minimizing leakage of pesticides. 12th Annual Int'l Symposium on Environment.(22-25 May 2017)

Kamer,Y ,Goldenberg,I ,Hezroni,A ,Zaady, E,Rave,E ,Sarig,S , Soroker,V(2018) The effect of plant protection on honeybee welfare. EurBee 2018

Zilberman,A ,Ben Asher,J ,Sarig,S ,Dudai,M ,Shlevin,E ,Kopeika,N(2018) Applicability of digital color imaging for monitoring nitrogen uptake and fertilizer requirements in crops. Proc. SPIE 10783,Remote Sensing and Agriculture, Ecosystems and Hydrology,(10 Oct. 2018)

Zaady,E ,Katra,I ,Shuker,S ,Knoll,Y ,Sarig, S(2018) Tree belts for decreasing Aeolian dust-carried pesticides from cultivated areas. Geosciences 8:286 doi:10.3390/geosciences8080286

Elad,D ,Zaretsky,U ,Avraham,S ,Gotleib,R ,Wolf,M ,Katra,I ,Sarig,S ,Zaady,E(2018) In vitro exposure of nasal epithelial cells to atmospheric dust. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology.doi.org/10.1007/s10237-017-0999-y

Abu Glion,H ,Alkalai,S ,Zaaroor,M ,Chalupowicz,D ,Zanbar,M ,Amichai,M ,Cohen,S ,Shemer,T ,Sarig,S ,Fallik,E(2019) Effects of rootstock/scion combination and two irrigation water qualities on cherry tomato yield and postharvest fruit quality. Horticulturae 5:35 doi:10.3390/horticulturae5020035

Rutman-Halili,I ,Sarig,S .Ben Asher,J(2019) Use of filter cake powder for enhancing soil stability of active sand dune. The J. of Solid Waste Technology and Management (accepted for publication)

אבו גליון,ה.,אלקלאי-טוביה,ש.,זערור-פרסמן,מ.,צ'לופוביץ',ד.,פליק,א.,זנבר,מ.,עמיחי,מ.,כהן,ש.,שמר,צ.,שריג,ש.(2017) כיצד כנות,בשילוב עם איכויות מים שונות,משפיעות על היבול והאיכות של פרי עגבניות צ'רי מורכבות לאחר הקטיף. מבזק ירקות – שדה וירק 311:51-54

צעדי,א. ,קטרה,י. ,שריג, ש.,שוקר, ש.,קנול,י.(2017) בחינת השירותים האקולוגיים של חורשות קק"ל הנטועות בגבול שטחים חקלאיים במזעור פיזורם של חומרי הדברה. יער 17:22-35

סורוקר,ו.,שריג,ש.,סלבצקי,י.,אפיק,א.,קמר,י.,זידמן,א.,שוקר,ש.,קנול,י.,צעדי,א.(2017) זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה הטבעית והשפעתה על דבורי דבש. אקולוגיה וסביבה 8:16-23

רוטמן-חלילי,א.,זבולון,ת.,גבסו,נ.,כהן,ר.,צעדי,א.,שריג,ש.(2018) מודל לשת"פ מחקרי בין מחקר ופיתוח לבין מכללה להכשרת מורים, במסגרת סמינריון מכללתי במדעים. דפים – כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך (התקבל לפרסום)

צרו איתנו קשר

חוזרים אליכם בהקדם

יצירת קשר:

בקרו אותנו בכתובת

מועצה אזורית שדות נגב,
ת.ד 100 נתיבות 8771002