חוקרים

פרופ' משה שגיא

חוקר - חקלאות

תחומי מחקר

מחקר בתחום עקות סביבתיות בצמחים בהקשר של דחיית נזקי הזדקנות מוקדמת בצמחים כתוצאה ממליחות, יובש ומחסור או עודף בגפרית ומחסור בחנקן. איקלום צמחים הלופיטים כגידולים חקלאיים ליצוא ובהמשך גם כמוצרים רפואיים

רשימת פרסומים

אין פרסומים להציג

צרו איתנו קשר

חוזרים אליכם בהקדם

יצירת קשר:

בקרו אותנו בכתובת

מועצה אזורית שדות נגב,
ת.ד 100 נתיבות 8771002