חוקרים

ד"ר עידו צורים

חוקר - אקולוגיה

תחומי מחקר

אקולוגיה של יתושים: מחקרי על יתושים מתבססים על שני עמודי תווך עיקריים: 1) התפתחות זחלי יתושים מושפעת מאוד משילוב של מספר גורמים אקולוגיים, ומשפיעה על תכונות היתושים הבוגרים ולכן גם על הדינמיקה של אוכלוסיות היתושים. אני חוקר את השפעתם של מרכיבים אקולוגיים, כמו טריפה, תחרות ותנאים אביוטיים על ההתפתחות ועל תכונות היסטוריית מהלך החיים של יתושים. במיוחד, אני שואף להשתמש בתקשורת כימית בין היתוש וסביבתו כדי לשבש את התפתחותו. 2) כנגד זחלי יתושים, קיימים חומרי הדברה יעילים מאוד וידידותיים לסביבה.  אולם, יישומם נגד מיני יתושים משמעותיים, כמו יתוש הטיגריס האסייתי ויתוש הקדחת הצהובה, כושל עקב מנגנוני יישום לא מספקים. אני שואף לפתח מנגנוני יישום ממוקדים של חומרי הדברה אלה, המבוססים על כלים מולקולריים.

זבובי בית: זבוב הבית מהווה סיכון לבריאות הציבורית ומקור משמעותי מאוד למטרדים ופגיעה באיכות החיים. הדרך הטובה ביותר לשליטה במזיק זה היא על ידי פגיעה במקור - חיסול אתרי הגידול של הרימות (זחלי הזבוב). אולם, לעיתים קרובות אנו חסרים כלים מתאימים לאיתור מהיר של אתרי גידול אלה. אני משתמש בשילוב גישות מתחומי האקולוגיה והכימיה האנליטית כדי לפתח כלים שיאפשרו איתור מהיר של מקורות ההתפרצות של מטרדי זבוב הבית.

אקולוגיה של זבוב חול: זבובי החול הם נשאים עולמיים של טפילים המחוללים את מחלת הלישמניאזיס. במחקר שלי אני מפתח מתודולוגיות חדשות לבקרת זבוב החול ולהפחתה יעילה וידידותית לסביבה של הנגיעות בטפילי הלישמניה בקרב אוכלוסיית זבוב החול. ניסויים שערכנו לאחרונה הדגמנו פוטנציאל גבוה של מתודולוגיות אלו בבקרה על זבוב החול ובהפחתת שיעור העברת הלישמניה הן בקנה מידה מקומי והן בקנה מידה של ישוב שלם.

רשימת פרסומים

 1. Wasserberg, G., Tsurim, I., Ahmed, S., Ponnusamy, L., Schal, C. (2022). Olfactory and visual integration in oviposition site selection of sand flies. In: Sensory Ecology of disease vectors (R. Ignell, M. Lorenzo, Eds). Wageningen Academic Publishers, Sweden. (In Press).
 2. Tsurim I., Wasserberg G., Warburg A., Abbasi I., Ben Natan G., and Abramsky Z. 2022 Large Scale Systemic Control Short-Circuits Pathogen Transmission by Interrupting the Sand Rat (Psammomys Obesus)-to-Sand Fly (Phlebotomus Papatasi) Leishmania Major Transmission Cycle. Medical and Veterinary Entomology, August 24, 2022. https://doi.org/10.1111/mve.12608.
 3. Tsurim I., Wasserberg , Ben Natan G., Abramsky Z. 2021. The potential of systemic control of sand-flies using Fipronil in the novel Leishmania major (Kinetoplastida:Trypanosomatidae) reservoirs Meriones tristrami and Meriones crassus (Rodentia:Muridea). Journal of Medical Entomology. 58(2):969-973 DOI: 10.1093/jme/tjaa200
 4. Tsurim I., Wasserberg , en Natan G., Abramsky Z. 2021.  Systemic Control of Cutaneous Leishmaniasis sand-fly vectors:  Fipronil-treated rodent bait is effective in reducing Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae) female emergence rate from rodent burrows. Journal of Medical Entomology. 58(2):974-978 DOI: 10.1093/jme/tjaa201
 5. Djokic, S., Bakhrat, A., Tsurim, I., Urakova N., Rasgon J. and Abdu U. 2020. Actin bundles play a different role in shaping scales compared to bristles in the mosquito Aedes aegypti. Scientific Reports 10,  https://doi.org/10.1038/s41598-020-71911-0
 6. Silberbush, A., Gertler, N., Ovadia, O., Abramsky, Z., Tsurim, I. Kairomone-induced changes in mosquito life history: effects across a food gradient. Aquatic Sciences.
 7. Alcalay, I. Tsurim, O. Ovadia. 2018. Multi-scale oviposition site selection in two mosquito species. Ecological Entomology DOI: 10.1111/een.12708
 8. Alcalay, D. Puzhevsky, I. Scharf I. Tsurim, O. Ovadia. 2018. Interactive and sex-specific life-history responses of Culex pipiens mosquito larvae to changes in multiple environmental factors in their aquatic habitat. Journal of Zoology. 306(4):268-278. doi.org/10.1111/jzo.12611.
 9. Alcalay, I. Tsurim, O. Ovadia. 2018. Female mosquitoes disperse farther when develop under predation risk. Behavioral Ecology. 29(6):1402-1408. doi.org/10.1093/beheco/ary113
 10. Alcalay, I. Tsurim, O. Ovadia. 2017. Modelling the effects of spatial heterogeneity and temporal variation in extinction probability on mosquito populations. Ecological Applications. 27(8): 2342-2358.
 11. Silberbush A., Abramsky Z. and Tsurim, I. Dissolved oxygen levels affect the survival and development period of the mosquito Culex pipiens. Journal of Vector Ecology 40(2):425-427.
 12. Silberbush A., Abramsky Z. and Tsurim, I. Effects of fish cues on mosquito larvae development. Acta Tropica 150: 196–199.
 13. Tsurim, I. and Silberbush A. 2015. Detrivory, competition, and apparent predation by Culiseta longiareolata in a temporary pool ecosystem. Israel Journal of Ecology and Evolution. DOI: 10.1080/15659801.2015.1065153.
 14. Silberbush A., Tsurim, I., Margalith Y., Blaustein, L. 2014. Interactive effects of salinity and a predator on mosquito oviposition and larval performance. Oecologia.175(2):565-575.
 15. Silberbush A., Tsurim I., Rosen R., Margalith Y., Ovadia O. 2014. Species-specific non-physical interference competition among mosquito larvae. PLoS ONE 9(2): e88650. doi:10.1371/journal.pone.0088650.
 16. Tsurim, I., Silberbush A., Blaustein, L., Ovadia, O. and Margalith Y. 2013. Inter- and Intra-Specific Density-Dependent Effects on Life History and Development Strategies of Larval Mosquitoes. PLoS ONE 8(3): e doi:10.1371/journal.pone.0057875.
 17. Tsurim, I., Kotler, B.P., Gilad, A., Elazary, S. and Abramsky, Z. Foraging behavior of an urban bird species: molt gaps, distance to shelter, and predation risk. Ecology 91(1):233-241.
 18. Tsurim I., Abramsky Z., and Kotler B.P. Differences in patch use behavior between an urban and rural species: effects of distance from shelter and wing molt-gaps. Israel Journal of Ecology and Evolution 55(4):345-357.
 19. Tsurim I., Abramsky Z., and Kotler B.P. 2009. The structure of winter bird communities in the northern Negev shrub-steppes: relating species composition to habitat structure. Israel Journal of Ecology and Evolution 55(1):41-61.
 20. Tsurim I., Abramsky Z., and Kotler B.P. Foraging behavior of urban birds: are human commensals less sensitive to predation risk than their nonurban counterparts? Condor. 110(4):772–776.
 21. Tsurim I., Sapir N., Belmaker J., Shanni I., Izhaki I., Wojciechowski M.S., Karasov W.H., and Pinshow B. Drinking water boosts food intake rate, body mass increase and fat accumulation in migratory blackcaps (Sylvia atricapilla). Oecologia. 156:21-30.
 22. Perlman Y. and Tsurim I. Daring, risk assessment and body condition interactions in steppe buzzards. Journal of Avian Biology. 39:226-228.
 23. Tsurim, I., Abramsky Z., and Kotler B.P. 2007. The effect of food and shelter on habitat selection of granivorous birds over-wintering in shrub steppes of the Northern Negev, Israel. Israel Journal of Ecology and Evolution. 53(1):59 -79.
 24. Segoli M., Maklakov A., Gavish E., Tsurim I. and Lubin Y. 2004. The effect of previous foraging success on web-building behavior in a sheet-weaver spider, Frontinellina frutetorum (Araneae, Linyphiidae). Ethology Ecology and Evolution. 16(4): 291-298.
 25. Sapir N., Tsurim I., Gal B. & Abramsky Z. 2004. The effect of water availability on fuel deposition of two staging Sylvia Journal of Avian Biology. 35: 25-32.
 26. Shochat E. and Tsurim I. Winter bird communities in the northern Negev: species dispersal patterns, habitat use and implications for habitat conservation. Biodiversity and Conservation. 13(8):1571-1590.
 27. Tsurim, I. and Abramsky, Z. 2004. The effect of travel costs on food hoarding in gerbils. Journal of Mammalogy. 85(1): 67-71.

צרו איתנו קשר

חוזרים אליכם בהקדם

יצירת קשר:

בקרו אותנו בכתובת

מועצה אזורית שדות נגב,
ת.ד 100 נתיבות 8771002