חוקרים

ד"ר אלי צעדי

חוקר - אגרואקולוגיה

לינקים

תחומי מחקר

קרומי קרקע ביולוגיים,

הקשר בין קרקע, צומח ובעלי-חיים,

מרעה ורעייה בשטחים פתוחים ויערות נטועים,

רעיה במערכות חקלאיות של שלחין ובעל אורגניות,

שיקום אקולוגי של קרקעות מופרות (ייצוב ומניעת סחף),

מעגלים ביוגיאוכימיים של חנקן ופחמן במערכות מדבריות,

סחף איאולי, מיקרומורפולוגיה וכימיה של חלקיקים באטמוספרה.

ניטור זליגה של חומרי הדברה משדות חקלאיים ומטעים לשטחים טבעיים והשפעה על מאביקים.

דינמיקה של כתמיות לאחר שריפות יער.

רשימת פרסומים

צעדי, א., פרבולוצקי, א., אוקון, י. 1990. השפעת ביקטור בחיידקי אזוספירילום על נבטים של אלון התבור. השדה70: 1910 - 1912.

צעדי, א., אוקון, י., יונתן, ר., פרבולוצקי, א., 1992. השפעת ביקטור ודישון על הייצרנות של מרעה טבעי באזורים צחיח למחצה וים-תיכוני בישראל. השדה 72: 484-488.

צעדי, א. 1999. קרומי קרקע ביולוגיים ותפקידם במערכת אקולוגית מדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 77 - 83.

צעדי, א. 1999. מעגל החנקן בכתמיות המדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 70 - 76.

לבקוב, ר., צעדי, א.1999. השפעת קוטלי עשבים על זרימות המשאבים במערכת כיתמית מדברית. אקולוגיה וסביבה 5: 112 - 121

צעדי, א., אליאסף, ר., יונתן, ר., דבש, ל., פרבולוצקי, א. 1999. תגובת אקוסיסטמה לרעיית כבשים. אקולוגיה וסביבה 5: 167 - 179.

צעדי, א. 2008. שינויים בתכונות הקרקע הנובעים מכיסוי הצומח בשטחים הפתוחים ברמת הנגב. יער 10: 3 - 9.

זיו, י., צוער, ח., צעדי, א. 2008. ניתוח מרחבי גיאומורפולוגי של אזור חולות מערב הנגב. הוצאת רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב 29 עמ.

צעדי, א., שיר, י., רונן, ז., נג'ידת, ע. 2012. השפעת רצף בצורות בצפון הנגב

על תכונות הקרקע ועל תמותת הצומח. אקולוגיה וסביבה 3: 44 - 53.

גולודיאץ, ק., שטרנברג, מ., קיגל, ח., בוקן, ב., דולב, ע., הדר, ל., הנקין, ז., צעדי, א., בצלאל, י., ארנון, א., זליגמן, נ., אונגר, י.ד. 2013. הקשר בין כמויות הגשם לייצור ראשוני בשטחי מרעה לאורך מפל הגשם בישראל והשלכותיו לאור שינויי אקלים צפויים. אקולוגיה וסביבה 4: 148-158.

זליגמן, נ,. אונגר, י., הנקין, ז., לנדאו, י., צעדי, א., פרבולוצקי, א. 2016. על צומח, בעלי חיים ואנשים - תורת ניהול המרעה בישראל. הוצאה לאור - ירושלים: נקודת ח"ן. 399 עמודים.

מור-מוסרי, ע., צעדי, א., לואי, ס., בר (קוטיאל), פ. 2016. לעובדה ולשומרה - סוגיות בעיבוד הקרקע ושימורה בשטחים צחיחים וצחיחים למחצה: צפון הנגב מקרה בוחן. מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 8: 74 - 88.

צעדי, א., קטרה, י., שוקר, ש., קנול, י., שריג, ש. 2017. בחינת השירותים האקולוגיים של עצים הנטועים בגבול שדות חקלאיים על זליגה של חומרי הדברה. יער 17: 22 - 35.

סורוקר, ו., שריג, ש., סלבסקי, י., אפיק, א., קמר, י., זידמן, א., שוקר, ש., קנול, י., צעדי, א. 2017. זליגת חומרי הדברה משדות חקלאיים לסביבה הטבעית והשפעתה על דבורי דבש. אקולוגיה וסביבה 7: 106 - 116.

גליק, א., ברקאי, ד., קנול, י., זיו, י., רותם, ג., צעדי, א. 2017. השפעות קצרות טווח של עוצמות רעייה שונות על הביומסה ועל מגוון המינים העשבוני ביער אקליפטוסים נטוע בצפון מערב הנגב אקולוגיה וסביבה 8 (3): 28 - 35.

צעדי, א., אונגר, י.ד., סיאקי, ג. 2019. פריסה מיטבית של לחץ רעייה לטובת צמצום סכנת שרפות ושימור המגוון הביולוגי ביערות צפון-מערב הנגב. אקולוגיה וסביבה 10: 10 - 11.

הורביץ, ר., ואחרים. 2020. שלוש שנים לאחר זיהום נרחב בנחל אשלים - הערכת מצב לפי תוכנית הניטור. אקולוגיה וסביבה 11(3).

צעדי, א. 2022. מאפיינים אקולוגיים של מכלאות צאן ובקר על הצומח והקרקע, סקירה. ידיעות לבוקרים 135, 27 - 31.

Kenealy, W., Zaady, E., Du Preez, J. C., Stiglitz, B. and Goldberg, I. (1986) Biochemical aspect of fumaric acid accumulation by Rhizopus arrhizusAppllied Environmental Microbiology 52: 128-133.

Zaady, E. and Okon, Y. (1990). Culture condition affecting Azospirillum brasilense Cd cell aggregation and adsorption to maize roots. Soil Biology & Biochemistry 22: 1103-1107.

Zaady, E., Perevolotsky, A. and Okon, Y. (1993). Promotion of plant growth by inoculum with aggregated and single cell suspensions of Azospirillum brasilense Cd. Soil Biology & Biochemistry 25: 819-823.

Zaady, E., Okon, Y. and Perevolotsky, A. (1994). Growth response of Mediterranean herbaceous swards to inoculation with Azospirillum brasilenseJournal of Range Management 47: 12-15.

Zaady, E. and Perevolotsky, A. (1995). Enhancement of growth and establishment of Oak (Quercus ithaburensis Decaine) seedling by inoculation with Azospirillum brasilenseForest Ecology Management 72: 81-83.

Zaady, E., Groffman, P. and Shachak, M. (1996). Litter as a regulator of nitrogen and carbon dynamics in macrophytic patches in Negev desert soils. Soil Biology & Biochemistry 28: 39-46.

Karnieli, A., Shachak, M., Tsoar, H., Zaady, E., Kaufman, Y., Danin, A. and Porter, W. (1996). The effect of microphytes on the spectral reflectance of vegetation in semi-arid regions. Remote Sensing of Environment 57: 88-96.

Zaady, E., Groffman, P. and Shachak, M. (1996). Release and consumption of snail feces in Negev desert soils. Biology & Fertility of Soils 23: 399-404.

Zaady, E., Gutterman, Y. and Boeken, B. (1997). The germination effects of cyanobacterial soil crust on mucilaginous seeds of three desert plants: Plantago coronopus, Reboudia pinnata and Carrichtera annuaPlant and Soil 190:247-252.

Offer, Z., Zaady, E. and Shachak, M. (1998). Aeolian particles input to soil surface at the northern limit of the Negev desert. Arid Soil Research and Rehabilitation 1: 55-62.

Zaady, E., Groffman, P. and Shachak, M. (1998). Nitrogen fixation in macro- and microphytic patches in the Negev desert. Soil Biology and Biochemistry 30: 449-454.

Masalha, R., Zaady, E., Offer, Z. Y., Gulman, R., and Herishanu. Y. O. (1998). Meteorological conditions and stroke in southern Israel. Journal of Neurology 245: 472-473.14.

Shem-Tov, S., Zaady, E., Groffman, M. P. and Gutterman, Y. (1999). Soil carbon content along rainfall gradient and germination: a potential mechanism for regulating of Plantago coronopus. Soil Biology and Biochemistry 31: 1209-1217.

Itzigsohn, R., Burdman, S., Okon, Y., Zaady, E., Yonatan, R. and E. Perevolotsky. (2000). Plant-growth promotion in natural pastures by inoculation with Azospirillum brasilense under sub-optimal conditions. Arid Soil Research and Rehabilitation 14: 151-159.

Zaady, E., Kuhn, U., Wilske, B., Sandoval-Soto, L., and Kesselmeier, J. (2000). Patterns of CO2 exchange in biological soil crusts of successional age. Soil Biology & Biochemistry 32, 959-966.

Eldridge, D.J., Zaady, E. and Shachak, M. (2000). Infiltration through three contrasting biological soil crusts in patterned landscapes in the Negev, Israel. Catena (40)3, 323-336.

Zaady, E., Offer, Y. Z., Shachak, M. (2001). The content and contribution of the accumulated aeolian organic matter in a dry ecosystem. Atmospheric Environment 35: 769-776.

Zaady, E., Yonatan, R., Shachak, M., Perevolotsky, A. (2001). The effects of grazing on abiotic and biotic parameters in semi-arid ecosystem: a case study from the northern Negev desert, Israel. Arid Soil Research and Management 15: 245-261.

Zaady, E., Bouskila, A. (2002). Patterns of lizard burrows distribution in biological soil crusts of successional age in arid sandy region. Journal of Arid Environments 2: 235-246.

Maestre F.T., Huesca, M., Zaady, E., Bautista, S. and Cortina, J. (2002). Infiltration, penetration resistance and microphytic crust composition in contrasted microsites within a Mediterranean semi-arid steppe. Soil Biology & Biochemistry 34: 895-898.

Shem-Tov, S., Zaady, E. and Gutterman, Y. (2002). Germination of Carrichtera annua seeds on soil samples collected along a rainfall gradient in the Negev desert. Israel Journal of Plant Sciences 50: 115-120.

Karnieli, K., Gabai, A., Ichoku, C., Zaady, E. and Shachak, M. (2002). Temporal dynamics of soil and vegetation spectral responses in a semiarid environment. International Journal of Remote Sensing 23: 4073-87.

Eldridge, D.J., Zaady, E, Shachak, M. (2002). Microphytic crusts, shrub patches and water harvesting in the Negev desert: The shikim system. Landscape Ecology 17: 587-597.

Akuja, T., Godonu, K.G., Kraaij, T., Mwangi, M., Oguzoglu, I. and Zaady, E. (2002). Soil characteristics of crusted outside and sub-canopy areas of four dominant shrubs in the Negev Desert. International Journal of Agriculture and Rural Development 3: 162-170.

Zaady, E., Groffman, P.M., Shachak, M. and Wilby, A. (2003). Consumption and release of nitrogen of harvester termite Anacanthotermes ubachi Navas in northern Negev desert. Soil Biology & Biochemistry 35: 1299-1303.

Zaady, E., Boeken, B., Ariza, C. and Gutterman, Y. (2003). Light, temperature and substrate effects on the germination of three Bromus species in comparison with their abundance in the field. Israel J. Plant Sciences 51:267-273.

Zaady, E., Levacov, R. And Shachak, M. (2004). Application of the herbicide, Simazine, and its effect on soil surface parameters and vegetation in a patchy desert landscape. Arid Land Research and Management 18: 397-410.

Boeken, B., Ariza, C., Gutterman, Y. and Zaady, E. (2004). Post maturation environmental factors affecting dispersal, germination and distribution of Stipa capensis plants among landscape patches in the northern Negev Desert of Israel. Ecological Research 19: 533-540.

Akuja, T., Zaady, E. (2004). Effect of soil erosion on the biodiversity of soil crust within the Ziporim basin of Israel. International Journal of Agriculture and Rural Development 5: 1-6.

Akuja, M., Zaady, E., Ward, D. and Gutterman, Y. (2005). Effect of soil erosion and land use on soil quality in the semiarid Negev Desert of Israel. East African Journal of Life Sciences 5: 67-74.

Zaady, E. (2005). Seasonal changes and nitrogen cycling in a patchy Negev desert, a review. Arid Land Research and Management 19: 111-124.

Burgheimer, J., Wilske, B., Maseyk, K., Karnieli, A., Zaady, E., Yakir, D., and Kesselmeier. J.T. (2006). Relationships between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and carbon fluxes of biologic soil crusts assessed by ground measurements. Journal of Arid Environments 64: 656-669.

Burgheimer, J., Wilske, B., Maseyk, K., Karnieli, A., Zaady, E., Yakir, D. and Kesselmeier, J. (2006). Ground and space spectral measurements for assessing the semi-arid ecosystem phenology related to CO2 fluxes of biological soil crusts. Remote Sensing of Environment 101: 1-12.

Grishkan, I., Zaady, E., Nevo, E. (2006). Soil crust microfungi along a southward rainfall aridity gradient in the Negev desert, Israel. European Journal of Soil Biology 42:33-42.

Offer, Z.Y., Zaady, E. (2006). Aeolian accumulation of organic and inorganic sediments in a semi-arid watershed in the northern Negev desert, Israel. Int. Journal on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability 4: 153-164.

Thompson, T.L., Zaady, E., Huancheng, P., Wilson, T.B. and Martens, D.A. (2006). Soil C and N in patchy shrublands of the Negev and Chihuahuan Deserts: A Comparative Study. Soil Biology & Biochemistry 38: 1943-1955.

Zaady, E., Karnieli, A., Shachak, M. (2007). Applying a field spectroscopy technique for assessing successional trends of biological soil crusts in a semi-arid environment. Journal of Arid Environments 70: 463-477.

Vanderstraeten, P., Lénelle, Y., Meurrens, A Carati, D., Brenig, L., Offer, Z.Y. and Zaady, E. (2007). Micromorphology and Chemistry of airborne particles during agriculture working periods in Brussels surrounding region. Environmental Monitoring and Assessment 146: 33-39.

Vanderstraeten, P., Lénelle, Y., Meurrens, A., Carati, D., Brenig, L., Delcloo, A., Offer, Z.Y. and Zaady, E. (2008). Desert storm originate from sahara covering western Europe; a case study. Atmospheric Environment 42: 5489-5493.

Wilske, B., Burgheimer, J., Karnieli, A., Zaady, E., Andreae, M. O., Yakir, D., and Kesselmeier, J. (2008). The CO2 exchange of biological soil crusts in a semiarid grass-shrubland at the northern transition zone of the Negev desert, Israel. Biogeosciences 5: 1411-1423.

Brenig, L., Zaady, E., Vigo-Aguiar, J., Karnieli, A., Fovell, R., Arbel, S., Al-Baz, I., and Offer, Z.Y. (2008). Cloud formation and rainfalls induced by an artificial solar setting: A weather engineering project for fighting aridity. Geographical Studies Forum and Environmental Protection 7: 67-82.

Zaady, E., Brenig, L. , Carati, D., Vanderstraeten, P., Lénelle, Y., Meurrens, A. and Offer, Z.Y. (2008). Agricultural activities impact on atmospheric pollution in urban area of Brussels. Geographical Studies Forum and Environmental Protection 7: 196-199.

Zaady, E., Dody, A., Weiner, D., Barkai, D. and Offer, Z.Y. (2009). A comprehensive method for aeolian particle granulometry and micromorphology analyses. Environmental Monitoring and Assessment 155: 169-175.

Zaady, E., Carati, D., Brenig, L., Vanderstraeten, P., Lénelle, Y., Meurrens, A., Offer, Z.Y. (2010). Weekly variations of atmospheric particles, micromorphology and chemistry in the Brussels urban environment. Environmental Monitoring and Assessment 169: 45-54.

Vanderstraeten, P., Forton, M., Lénelle, Y., Meurrens, A., Carati, D., Brenig, L., Offer, Z.Y., Zaady, E. (2010). Elevated PM10 concentrations and high PM2,5/PM10 ratio in the Brussels urban area during the 2006 Car-Free Sunday. International Journal on Environment and Waste Management 3: 264-279.

Zaady, E. Offer, Y.Z. (2010). Biogenic soil crusts in arid zones increase soil depth by incorporating aeolian deposition. Sedimentology 57: 351-358.

Zaady, E., Ben-David., E.A., Sher, Y., Tzirkin, R. and Nejidat, A. (2010). Inferring biological soil crust successional stage using combined PLFA, DGGE, physical physical and biophysiological analyses. Soil Biology & Biochemistry 42: 842-849.

Zaady, E., Brenig, L. Carati, D., Meurrens, A., Lénelle, Y., Vanderstraeten, P., Offer, Z.Y. (2010). Heavy metals identified in airborne particles during weekend periods in Brussels urban environment. Geographical Studies Forum and Environmental Protection 9: 87-92.

Ben-David, E. A., Zaady, E., Sher, Y., Nejidat, A. (2011). Assessment of the spatial distribution of soil microbial communities in patchy arid and semiarid landscapes of the Negev Desert by using combined PLFA and DGGE analyses. FEMS Microbiol Ecol. 76: 492-503.

Dody, A., Hakmon, R., Asaf, B., Zaady, E. (2011). Indices to monitor biological soil crust growth rate - lab and field experiments. Natural Sciences 3: 478-483.

Maestre T.F., Quero, L.J., Gotelli, J. N., Escudero, A., Ochoa, V., Delgado-Baquerizo, M., García-Gómez, M., Bowker, A. M., Soliveres, S., Escolar, C., García-Palacios, P., Berdugo, M., Valencia, E., Gozalo, B., Gallardo, A., Blones, J., Boeken, B., Bran, D., Conceição, A.A., Cabrera, O., Chaieb, M., Derak, M., Eldridge, J. D., Espinosa, I. C., Florentino, A., Gaitán, J., Gatica, M.G., Ghiloufi, W., Gómez-González, S., Gutiérrez, R.J., Hernández, M. R., Huang, X., Huber-Sannwald, E., Jankju, M., Miriti, M., Monerris, J., Mau, L.R., Morici, E., Naseri, K., Ospina, A., Polo, V., Prina, A., Pucheta, E., Ramírez-Collantes, A. D., Romão, R., Tighe, M., Torres-Díaz, C., Val, J., Veiga, P. J., Wang, D., Zaady, E. (2012). Plant Species Richness and Ecosystem Multifunctionality in Global Drylands. Science 335: 214-218.

Offer, Z.Y., Vanderstraeten, P., Brenig, L., Carati, D., Lénelle, Y., Meurrens, A., Zaady, E. (2012). Atmospheric Pollution by Iceland Volcano Lava Dispersion - the Brussels Case. Geographical Studies Forum and environment protection 11: 5-10.

Orenstein, D.E., Groner, E., Argaman, E., Boeken, B., Preisler, Y., Shachak, M., Ungar, E.D., Zaady, E. (2012). An ecosystem services inventory: lessons from the northern Negev Long-Term Social Ecological Research (LTSER) platform. Geography Research Forum 32: 96-118.

Sher, Y., Zaady, E., Ronen, Z., Nejidat, A. (2012). Nitrification activity and levels of inorganic nitrogen in soils of a semi-arid ecosystem following a drought-induced shrub death. European Journal of Soil Biology 53: 86-93.

Zaady, E., Arbel, S., Barkai, D., Sarig, S. (2013). Long-term impact of agricultural practices on biological soil crusts and their hydrological processes in a semiarid landscape. Journal of Arid Environments 90: 5-11.

Zaady, E., Groffman, M. P., Standing, D., Shachak, M. (2013). High N2O emissions in dry ecosystems. European Journal of Soil Biology 59: 1-7.

Delgado-Baquerizo, M., Maestre, T.F., Gallardo, A., Bowker, M.A., Wallenstein, M.D., Quero, J.L., Ochoa, V., Gozalo, B., García-Gómez, M., Soliveres, S., García-Palacios, P., Berdugo, M., Valencia, E., Escolar, C., Arredondo, T., Barraza-Zepeda, C., Bran, D., Carreira, J.A., Chaieb, M., Conceição, A.., Derak, M., Eldridge, D.J., Escudero, A., Espinosa, C.I., Gaitán, J., Gatica, M.G., Gómez-González, S., Guzman, E., Gutiérrez, J.R., Florentino, A., Hepper, E.,. Hernández, R.M., Huber-Sannwald, E., Jankju, M., Liu, J., Mau, R.L., Miriti, M., Monerris, J., Naseri, K., Noumi, Z., Polo, V., Prina, A., Pucheta, E., Ramírez, E., Ramírez-Collantes, D.A., Romão, R., Tighe, M., Torres, D., Torres-Díaz, C., Ungar, E.D., Val, J., Wamiti, W., Wang D. & Zaady E. (2013). Decoupling of soil nutrient cycles as a function of aridity in global drylands. Nature, 502: 672 - 676.

Sher, Y., Zaady, E., Nejidat, A. (2013). Spatial and temporal diversity and abundance of ammonia oxidizers in semi-arid and arid ecosystems: indications for a differential seasonal effect on archaeal and bacterial ammonia oxidizers. FEMS Microbiol Ecol. 86, 544-556.

Amir, R., Kinast, S., Tsoar, H., Yizhaq, H., Zaady, E., Ashkenazy, Y. (2014). The effect of wind and precipitation on vegetation and biogenic crust covers in the Sde-Hallamish sand dunes. Journal of Geophysical Research 119, 437-450.

Zaady, E., Katra, I., Yizhaq, H., Kinast, S., Ashkenazy, Y. (2014). Inferring the impact of rainfall gradient on biocrusts developmental stage and thus on soil physical structures in sand dunes. Aeolian Research 13, 81-89.

Paz-Kagan, T., Shachak, M., Zaady, E., Karnieli, A. (2014). Evaluation of ecosystem responses to land-use change using soil quality and primary productivity in a semi-arid area, Israel. Agriculture, Ecosystems & Environment 193, 9-24.

Paz-Kagan, T., Shachak, M., Zaady, E., Karnieli, A. (2014). A spectral soil quality index (SSQI) for characterizing soil function in areas of changed land use. Geoderma, 230, 171-184.

Paz-Kagan, T., Panov, N., Shachak, M., Zaady, E., Karnieli, A. (2014). Structural changes of desertified and managed shrubland landscapes, in response to drought: spatial and temporal analysis. Remote Sensing 6, 8134-8164.

Ulrich, W., Soliveres, S., Maestre, T.F., Gotelli, N.J., Quero, J.L., Delgado-Baquerizo, M., Bowker, M.A., Eldridge, D.J., Ochoa, V., Gozalo, B., Valencia, E., Berdugo, M., Escolar, C., García-Gómez, M., Escudero, A., Prina, A., Alfonso, G., Arredondo, T., Bran, D., Cabrera, O., Cea, A., Chaieb, M., Contreras, J., Derak, M., Espinosa, C.I., Florentino, A., Gaitán, Juan., García-Muro, V., Ghiloufi, W., Gómez-González, S., Gutiérrez, J.R., Hernández, R.M., Huber-Sannwald, E., Jankju, M., Mau, R.L., Hughes, F.M., Miriti, M., Monerris, J., Muchane, M., Naseri, K., Pucheta, E., Ramírez-Collantes, D.A. Raveh, E., Romão, R.L., Torres-Díaz, C., Val, J., Veiga, J.P., Wang, D., Yuan, X. & Zaady, E. (2014). Climate and soil attributes determine plant species turnover in global drylands. Journal of Biogeography 41, 2307-2319.

Rozenstein, O., Zaady, E., Katra, I., Karnieli, A., Adamowski, J., Yizhaq, H. (2014). The effect of sand grain size on the establishment of cyanobacterial biocrusts. Aeolian Research 15, 217-226.

Lugassi, R. Chudnovsky, A., Zaady, E., Dvash, L., Goldshlager, N. (2015). Spectral slope as an indicator of pasture quality. Remote Sensing 7, 256-274.

Lugassi, R., Chudnovsky, A., Zaady, E., Dvash, L., Goldshleger, N. (2015). Estimating pasture quality of fresh vegetation based on spectral Slope of mixed data of dry and fresh vegetation; method development. Remote Sensing 7, 8045-8066.

Stavi, I., Barkai, D., Islam, K.R., Zaady, E. (2015). No negative effect of moderate stubble grazing on soil quality in wheat agro-ecosystems, the Negev, Israel. Agronomy for Sustainable Development 35, 1117-1125.

Delgado-Baquerizo, M., Maestre, F.T., Gallardo, A., Bowker, M., Soliveres, S., Eldridge, D., Prado-Comesaña, A., Gaitán, J., Quero, J., Ochoa, V., Gozalo, B., García-Gómez, M., García-Palacios, P., Berdugo, M., Valencia, E., Escolar, C., Arredondo, T., Barraza-Zepeda, C., Boeken, B., Bran, D., Cabrera, O., Carreira, J.A., Chaieb, M., Conceição, A., Derak, M., Ernst, R., Espinosa, C., Florentino, A., Gatica, G., Ghiloufi, W., Gómez-González, S., Gutiérrez, J., Hernandez, R., Huber-Sannwald, E., Jankju, M., Mau, R., Miriti, M., Monerris, J., Morici, E., Muchane, M., Naseri, K., Pucheta, E., Ramírez, E., Ramírez-Collantes, D., Romão, R., Tighe, M., Torres, D., Torres, C., Val, J., Veiga, J., Wang, D., Yuan, X. & Zaady, E. (2015). Human impacts and aridity differentially alter soil N availability in drylands worldwide. Global Ecology and Biogeography 25, 36-45.

Paz-Kagan, T., Zaady, E., Christoph S., Andreas S., Angela L., Steffen Z., Notesco, G., Ben-Dor, E., Karnieli, A. (2015). Mapping the spectral soil quality index (SSQI) using airborne imaging spectroscopy. Remote Sensing 7, 15748-15781.

Maestre, F.T., Delgado-Baquerizo, M., Jeffries, T.C., Eldridge, D.J., Ochoa, V., Gozalo, B., Quero, J.L., García-Gómez, M., Gallardo, A., Ulrich, W., Bowker, M.A., Arredondo, T., Barraza, C., Bran, D., Florentino, A., Gaitán, J., Gutiérrez, J.R., Huber-Sannwald, E., Jankju, M., Mau, R.L., Miriti, M., Naseri, K., Ospina, A., Stavi, I., Wang, D., Woods, N.N., Yuan, X., Zaady, E., Singh, B.K. (2015). Increasing aridity reduces soil microbial diversity and abundance in global drylands. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 112, 5684-15689.

Turgeman, T., Leubinski, O., Roth-Bejerano, N., Kagan Zur, V., Kapulnik, Y., Koltai, H., Zaady, E., Ben-Shabat, S., Sitrit, Y. (2015). The role of pre-symbiotic auxin signaling in ectendomycorrhiza formation between the desert truffle Terfezia boudieri and Helianthemum sessiliflorum Mycorrhiza. Mycorrhizae 26, 287-297. doi: 10.1007/s00572-015-0667-y.

Tanner, S., Katra, I., Haim, A., Zaady, E. (2016). Quantification of short-term soil loss by aeolian erosion in response to conventional and organic agricultural practices. Soil and Tillage Research 155, 149-156.

Paz-Kagan Ts., Shachak, M., Zaady, E., and Karnieli, A. (2016). Transformation of shrublands to forests: the role of woody species as ecosystem engineers and landscape modulators. Forest Ecology and Management 361, 257-268.

DeMalach, N., Zaady, E., Weiner, J., Kadmon, R. (2016). Size-asymmetry of resource competition and plant community structure. Journal of Ecology 104, 899-910.

Stavi, I., Argaman, E., Zaady, E. (2016). Positive impact of stubble grazing on soil aggregation and related quality indices in dryland wheat agro-pastoral systems. Catena 146, 94-99.

Paz-Kagan, T., Levi, N., Herrmann, I., Shachak, M., Zaady, E., Henkin, Z., Karnieli, A. (2016). Grazing intensity effects on soil quality; a case study in Mediterranean Grassland. Catena 146, 100-110.

Nejidat, A., Potrafka, R. M., Zaady, E. (2016). Successional biocrust stages on dead shrub soil mounds after severe drought: Effect of micro-geomorphology on microbial community structure and ecosystem recovery. Soil Biology & biochemistry 103, 213-220.

Stavi, I., Barkai, D., Knoll, Y., Zaady, E. (2016). Livestock grazing impact on soil wettability and erosion risk in post-fire agricultural lands. Science of Total Environment 573, 1203-1208.

DeMalach, N., Zaady, E., Kadmon, R. (2017). Light asymmetry and species loss under high soil fertility. Ecology Letters 20, 60-69.

Stavi., Brook, A., Katra, I., Barkai, D., Knoll, Y., Zaady, E. (2017). Fire outbreak impact on soil-water validity of semi-arid croplands and rangelands: Implications for prescribed burning and wildfires. Geomorphology 280, 67-75.

Zaady, E., Katra, I., Barkai, D., Knoll, Y., Sarig, S. (2017). The coupling effects of using coal fly-ash and bio-inoculant for rehabilitation of disturbed biocrusts in active sand dunes. Land Degradation and Development 28, 1228-1236.

Stavi, I., Golan, B., Zaady, E. (2017). Soil functions and ecosystem services in conventional, conservation and integrated agricultural systems. A review. Agronomy for Sustainable Development 36, 32 (3-12).

Kamle, M., Bar, E., Lewinsohn, D., Shavit, E., Roth-Bejerano, N., Kagan-Zur, V., Guy, O., Zaady, E., Lewinsohn, E., Sitrit, Y. (2017). Characterization of morphology, volatile profiles and molecular markers in edible desert truffles from the Negev desert. Journal of Agricultural and Food Chemistry 65, 2977-2983.

DeMalach, N., Zaady, E., Kadmon, R. (2017). Contrasting effects of water and nutrient additions on plant communities: a global meta-analysis. Global Ecology and Biogeography 26, 983-992.

Paz-Kagan T., Ohana-Levi, N., Shachak, M., Zaady, E., Karnieli, A. (2017). Ecosystem effects of integrating human-made runoff-harvesting systems into natural dryland watersheds. Journal of Arid Environments 147, 133-143.

Ochoa-Hueso, R., Maestre, F.T., Eldridge, D.J., Delgado-Baquerizo, M., Soliveres, S., Bowker, M.A., Gross, N., Le Bagousse-Pinguet, Y., Quero, J.L., García-Gómez, M., Valencia, E., Arredondo, T., Beinticinco, L., Bran, D., Cea, A., Coaguila, D., Dougill, A.J., Espinosa, C.I., Gaitán, J., Guuroh, R.T., Gusman, E., Gutiérrez, J.R., Hernández, R.M., Huber-Sannwald, E., Jeffries, T., Linstädter, A., Mau, R.L., Monerris, J., Prina, A., Pucheta, E., Stavi, I., Thomas, A.D., Zaady E., Singh, B.K. (2018). Soil fungal abundance and plant functional traits drive fertile island formation in global drylands. Journal of Ecology106, 242-253.

Elad, D., Zaretsky, U., Avraham, S., Gotlieb, G., Wolf, W., Katra, I., Sarig, S., Zaady, E. (2018). In vitro exposure of nasal epithelial cells to atmospheric dust. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology.

Stavi, I., Shuker, S., Barkai, D., Knoll, Y.M., Zaady, E.. (2018). Effects of livestock grazing on Anemone coronaria L. in drylands: Implications for nature conservationGeography and Environment.

Zaady, E., Katra, I., Shuker, S., Knoll, Y.,Sarig, S. (2018). Tree belts for decreasing aeolian dust carried pesticides from cultivated areas. Geosciences. http://www.mdpi.com/2076-3263/8/8/286/pdf

DeMalach, N., Saiz, H., Zaady, E., Maestre, F. (2019). Plant species-area relationships are determined by evenness, cover and aggregation in drylands worldwide. Global Ecology and Biogeography.

Vinograd, A., Zaady, E., Kigel, J. (2019). Dynamics of soil nutrients in abandoned sheep corrals in semi-arid Mediterranean planted forests. Journal of Arid Environments.164,38-45

Lugassi, R., Zaady, E., Goldshleger, N., Shoshany, M., Chudnovsky, A. (2019). Spatial and temporal monitoring of pasture ecological quality: Sentinel-2-based estimation of crude protein (CP) and neutral detergent fiber (NDF) contents. Remote Sensing.  https://www.mdpi.com/2072-4292/11/7/799/pdf

Panigada, C., Tagliabue, G., Zaady, E., Rozenstein, O., Garzonio, R., Di Mauro, B., De Amicis, M., Colombo, R., Cogliati, S., Miglietta, F., Rossini, M. (2019). A new approach for biocrust and vegetation monitoring in drylands using multi-temporal Sentinel-2 images. Progress Physical Geography.

Paz-Kagan, T., DeMalach, N., Zaady, E., Shachak, M. (2019). Resource redistribution effects on annual plant communities in a runoff harvesting system in dryland. Journal of Arid Environments.

Yizhaq, H. Stavi, I., Swet, N., Zaady, E., Katra, I. (2019). Vegetation ring formation by water overland flow in water-limited environments: Field measurements and mathematical modeling. Ecohydrology.

Mussery, A.M., Shuker, S., Zaady, E. (2019). New approach for sustainable and profitable grazing systems in arid open lands of the northern Negev desert (Israel). Geography, Environment, Sustainability 12(2) 106-127.

Goldshleger, N., Shamir, O., Basson, U., Zaady, E. (2019). Frequency Domain Electromagnetic Method (FDEM) as tool to study contamination at the sub-soil layer. Geoscience 9 (9), 382.

Vinograd, A., Zaady, E., Kigel, J. (2020). Abandoned corrals: colonization and vegetation recovery of ephemeral habitats in silvopastoral systems. Journal of Plant Ecology 13,722-731

Mussery, A.M., Abu-Glion, H., Shuker, S., Zaady, E. (2020). The influence of trampling by small ruminants on soil fertility of a semi-arid region. Arid Soil Research and Management

Zaady, E., Yizhaq, H. Stavi, I. (2021). Hillslope geodiversity effects on properties and composition of biological soil crusts in drylands. European Journal of Soil Science.

Levi, N., Hillel, N., Zaady, E., Rotem, G., Ziv, Y., Karnieli, A., Paz-Kagan, T. (2021). Soil quality index for assessing phosphate mining restoration in a hyper-arid environment. Ecological Indicator.

Stavi, I., Yizhaq, H., Szitenberg, A., Zaady, E. (2021). Patch- to hillslope-scale geodiversity alleviates susceptibility of dryland ecosystems to climatic change: Insights from the Israeli Negev. Current Opinion in Environmental Sustainability.

Delgado-Baquerizo, M., Maestre, F.T., Guerra, C.A., Eldridge, D.J., Zhu, Y., Du, S., Chen, Q., Eisenhauer, N., Asensio, S., Gozalo, B., Ochoa, V., Wang, L., Makhalanyane, T., Zaady, E., Illan, J., Trivedi, P., Siebe, C., Grebenc, T., Zhou, X., Prakash-Verma, J., Liu, Y.R. Adebola, B., Blanco,J.L., Mamet, S., Alfaro, F., Abades, S., Teixido, A.L., Peñaloza, G.F., Torres, C., Molina-Montenegro, M., Duran, J., Rodríguez, A., Plaza, C., de los Rios, A., Rey, A., Berhe, A.A., Gallardo, A., García-Velázquez, L., Hayes, P., Neuhauser, S., Perez, C., He, J.Z., Hu, H.W. (2021). Global homogenization of the structure and function in the soil microbiome of urban greenspaces. Science Advances 7, 28.

Stavi, I., Zaady, E., Gusarov, A., Yizhaq, H. (2021). Dead shrub patches as ecosystem engineers in a degraded dryland ecosystem. Journal of Geographical Sciences.

Nejidat, A., Diaz-Recka, D., Gelfand, I., Zaady, E. (2021). Persistence and spread of tetracycline resistance genes and microbial community variations in the soil of animal corral in a semiarid planted forest. FEMS Microbiology Ecology. 97, 8.

Mussery, A.M., Abu-Glion, H., Shuker, S., Zaady, E. (2021). Small ruminants grazing as a rehabilitative land management tool in the Negev Highland; soil, geomorphological and topographical perspectives. Agronomy.

Williams, W.J., Schmidt, S., Zaady, E., Alchin, B., Swe, T.M., Williams, S., Dooley, M., Penfold, G., O'Reagain, P., Bushell, J., Cowley, R., Driscoll, C., Robinson, N. (2021). Resting subtropical grasslands from grazing in the wet season boosts biocrust hotspots to improve soil health. Agronomy.

Mussery, A.M., Sarig, S., Abu-Glion, H., Shuker, S., Stavi, I., Zaady, E. (2022). The hydrological interrelations and patch dynamics in dryland shrubby ecosystems: Empiric assessments and perspectives for land rehabilitation. Catena.

Adar, S., Sternberg, M., Paz-Kagan, T., Henkin, H., Dovrat, G., Zaady, E., Argaman, E. (2022). Estimation of aboveground biomass production using an unmanned aerial 1 vehicle (UAV) and VENμS satellite imagery in the Mediterranean and semiarid rangelands. Remote Sensing Applications: Society and Environment.

Zaady, E., Katra, I., Sarig, S. (2022). Dust particles as a pesticide's carrier in agro-ecosystems; qualitative and quantitative analysis. Agronomy 12, 1826.

Guerra, C.A. et al. (2022).Global hotspots for soil nature conservationNature.

Delgado-Baquerizo, M., Hu, H-W., Maestre, F.T., Guerra, C.A., Eisenhauer, N., Eldridge, D.J., Zhu, Y-G., Chen, Q-L., Trivedi, P., Du, S., Makhalanyane, T.P., Verma, J. P., Gozalo, B., Ochoa, V., Asensio, S., Wang, L., Zaady, E., Illán, J.G., Siebe, C., Grebenc, T., Zhou, X., Liu, Y-R., Bamigboye, A.R., Blanco-Pastor, J.L., Duran, J., Rodríguez, A., Mamet, S., Alfaro, F., Abades, S., Teixido, A.L., Peñaloza-Bojacá, G-el -F., Molina-Montenegro, M., Torres-Díaz, C., Perez, C., Gallardo, A., García-Velázquez, L., Hayes, P.E., Neuhauser, S., He, J-Z. (2022). The global distribution and environmental drivers of the soil antibiotic resistomes. Microbiome. https://www.researchsquare.com/article/rs-3256899/v1

Zaady, E., Stavi, I., Abu-Glion, H., Shuker, S., Yizhaq, H. (2022). Effects of hillslope geodiversity on readily available nitrogen and carbon of biocrusts in drylands. Land.

Maestre F.M. et al. (2022). Grazing and ecosystem service delivery in global drylands. Science.

Sapir, T., Mussery, A.M., Abu-Glion, H., Sariy, G., Zaady, E. (2022). Reclamation of ancient agricultural terraces in the Negev Highlands; soil, archeological, hydrological, and topographical perspectives. Land Degradation & Development.

Fan, K. et al. (2023). Soil biodiversity supports the delivery of multiple ecosystem functions in urban greenspaces. Nature Ecology & Evolution 7, 113-126.

Liu, YR. et al. (2023). Soil contamination in nearby natural areas mirrors that in urban greenspaces worldwide. Nature Communication 14, 1706 .

Delgado-Baquerizo, M. et al. (2023). Biogenic factors explain soil carbon in paired urban and natural ecosystems worldwide. Nature Climate Change 13, 450-455.

Eldridge, D.J. et al. (2023). The global contribution of soil mosses to ecosystem services. Nature Geoscience 16, 430-438.

Mussery, M.A., Abu Glion, H., Shuker, S., Najami, N., Zaady, E. (2023). Trenched and diked contours for sustainable agricultural utilization in changing world; soil hydrological, geomorphological, and physical perspectives from over 70 years of implementation in the Northern Negev. Land Degradation and Development.

Adar, S., Sternberg, M., Argaman, E., Zaady, E., Henkin, H., Dovrat, G., Paz-Kagan, T (2023). Testing a novel pasture quality index using remote sensing tools in semiarid and Mediterranean grasslands. Agriculture, Ecosystems and Environment 357, 108674

 

 

צרו איתנו קשר

חוזרים אליכם בהקדם

יצירת קשר:

בקרו אותנו בכתובת

מועצה אזורית שדות נגב,
ת.ד 100 נתיבות 8771002